16.03.17

Anlegg og tog

Anlegg og tog

Mer enn 100 000 kubikkmeter med fjell er sprengt og gravd ut i nærheten av Roås gård i Ski for å gi plass til den nye Follobanen. Toget passerer det som skal bli munningen på Nordens ­lengste jernbanetunnel, med to løp som hver er på 20 kilometer. På slutten av fjoråret startet tunnelboremaskinene «Anna fra Kloppa» og «Magda Flåtestad» på en to år lang ferd fra det store anleggs­området på Åsland og sørover. I motsatt retning er «Dronning Eufemia» og «Dronning Ellisiv» godt i gang med sin borejobb mot hovedstaden. Så langt er godt over 10 prosent av tunnelboringen unnagjort.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn