16.03.17

Satser stort på gods

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen signaliserer at det i Nasjonal transportplan (NTP) vil ligge en stor satsing for å få mer gods over på bane og sjø.

- Vi har ikke lyst til å ha mange tunge trailere som kjører opp og ned europaveiene langs jernbanen, sa statsråden da hovedtrekkene i NTP ble presentert på Oslo S.

- Det er fortsatt noen få detaljer som gjenstår før vi har godspakken klar, men det snakker vi godt om. Og vi er trygge på at vi kommer i mål, uttalte han.

Etter det har skognæringen jublet over politiske signaler om elektrifisering av Røros- og Solørbanen. «Godspakke innlandet» vil ifølge næringen gi vesentlig lavere transportkostnader, nye arbeidsplasser og bedre råstofftilgang.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn