08.06.17

Sommertoget – et stort puslespill for NRK, NSB og Bane NOR

Sommertoget – et stort puslespill for NRK, NSB og Bane NOR

I sommer tar NRK toget. Bak den store TV- og radiosatsingen ligger et enormt arbeid med viktige bidrag fra NSB, Bane NOR og Norske tog.

Ideen om å lage et opplegg for Innlands-Norge etter modell av det Sommerbåten har vært for Kyst-Norge, dukket opp flere ganger, forteller Thomas Hellum. Han er mannen bak NRKs suksess med sakte-TV og minutt-for-minutt-sendingene, samt de store sommeroppleggene fra NRK de siste årene.

– Vi stilte spørsmålet til NSB: «Er dette mulig???» Svaret har hele tiden vært at «dette får vi til!»

Men at det er et betydelig større puslespill og langt flere detaljer som må være på plass og avklart enn hva tilfellet var for Sommerbåten, det har vi visst hele tiden, sier Hellum. Selv innrømmer han at han nok har blitt litt jernbanemann selv også av dette.

– Veldig morsomt, spennende og interessant!

Det er hans korte oppsummering. Nå settes planene ut i livet, og resultatet vil alle snart få se og høre gjennom hele åtte sommeruker med daglige sendinger i radio og TV – i beste sendetid!

Se hvor og når Sommertoget stopper (ekstern lenke).

Et rullende mediehus. Sommertoget skal tilfredsstille en rekke behov og funksjoner: – Her skal det produseres tv og radio, det skal soves og spises, lages mat og ikke minst kjøres tog, sier NSBs prosjektleder Audhild Samseth. NRK er bestiller av prosjektet og eier av Sommertoget som begrep og fenomen. NSB er hovedleverandør, har fremføringsansvaret og sørger for at toget settes sammen av et materiell som er tilpasset NRKs behov innenfor rammen av hva som er mulig å få til.

– Nå arbeider vi med de siste forberedelsene som opplæring av alle involverte, ombygging av vogner og bestilling av leveranser knyttet til alt fra mat og renhold til vakthold, forteller Samseth.

– Sommertoget vil vise frem togreiser i det vakre landet vårt, jernbanehistorien og ikke minst steder og folk som er glad i stedene sine, sier Samseth. Prosjektet er også en samlende aktivitet som krever et tett og godt samarbeid mellom aktørene, og vi ser det som en positiv hendelse for jernbanen i en tid med mange omstillinger og utfordringer, sier hun.

PROSJEKTLEDERNE: NRKs mann bak sommersendingene og minutt-for-minuttsendingene, Thomas Hellum, har selv blitt litt jernbanemann. Her er han flankert av Bane NORs prosjektleder Ellen Rindal (t.v.) og NSBs prosjektleder Audhild Samdahl.

 

40 sendestasjoner. – Det er selvsagt avgjørende at et slikt opplegg kan gjennomføres trygt og sikkert. Vi er opptatt av å ivareta både medarbeidere og publikum rundt om i Sommer-Norge, sier Ellen Rindal, prosjektleder for Bane NORs sikkerhetsprosjekt for Sommertoget.

40 sendestasjoner og ytterliggere 131 stoppesteder er kartlagt og risikovurdert.

– Vi hadde en krevende start i dette arbeidet da vi etter hvert oppdaget omfanget, sier sikkerhetsansvarlig Ingunn Dåvøy. – Det er gjort risikovurderinger på hver eneste stasjon, og det gjennomføres tiltak alle steder. Listen inneholder 1000 punkter der alle er viktige for helheten. Jernbanen er strengt regulert, men alt er mulig når vi gjør sikkerhetsarbeidet metodisk. Vi vet hva som må til for å få dette trygt, understreker hun.

SERVERING: Prosjektleder i Norske Tog AS Bjørn Erik Olsson (t.v) og Paul Schiager fra Mantena på Hamar foran FR5-vogna der måltidene skal serveres underveis.

 

Sikker folkefest. På hver eneste stasjon er det et puslespill som skal gå opp; hvor toget skal plasseres, hvor scenen skal være, hvor publikum skal være og hva som må avgrenses med gjerder og vakthold. I tillegg blir toghastigheten gjennom stasjonene satt ned mens Sommertoget er der.

– Til dette har vi med oss egne signalfolk i hele sommer, illustrerer hun. De skal kode om signal-balisene for stasjonene og med det lage en teknisk barriere for toghastigheten alle steder det sendes fra. Bane NOR har et eget sikkerhetsteam som ivaretar dette gjennom sommeren.

Foretaket har dessuten utarbeidet egne togvettregler som skal formidles til naboer, publikum og de reisende. Sommertoget kan beskrives som årets viktigste sikkerhetsprosjekt der det «tøffer» gjennom det meste av Jernbane-Norge. Målet for Bane NOR er at Sommertoget blir en sikker folkefest.

Sammensatt togtur. – Vi skal jo kjøre på både diesel- og elektriske strekninger, forteller Audhild Samseth. Toget vil ha hele 14 ulike sammensetninger gjennom de åtte ukene. Togsettet består av passasjer- og sovevogner foruten to godsvogner med containere som inneholder scene, kjøkken, lagerplass og teknisk utstyr. En egen passasjervogn er også bygd om for regi og sende-kontrollen til NRK.

– I NSB har vi også hatt en egen rekrutteringsprosess for konduktører og lokførere som vil jobbe om bord. Disse er på plass og får fram mot sommeren spedd på egen erfaring med opplæring knyttet til det sammensatte materiellet og de spesielle stedene toget skal ha opphold på. For det er en helt spesiell reise de får være med på denne sommeren, sier Samseth.

Kartlegging. – Vi må jo være helt sikre på at alt lar seg gjennomføre slik vi planlegger det, sier Samseth. Flere av NSBs erfarne trafikkplanleggere har vært land og strand rundt med skisser og målebånd for å være trygge på at plan og virkelighet stemmer overens. Det er kjørt egne prøvetog på noen strekninger, blant annet gjelder dette Flåmsbana og Raumabanen. Noen steder pågår det også andre arbeider tett inntil stasjonene. Derfor må vi sjekke detaljer helt fram mot ankomst, legger hun til.

Det er en samstemt gjeng fra både NRK, NSB og Bane NOR som er sikre på at dette blir en folkefest gjennom hele sommeren!

VIKTIGE: Mange fra Bane NOR er viktige brikker for å få Sommertoget på skinner. Noen av dem er (fra venstre) ruteplanlegger Ivar Aarre, sikkerhetsansvarlig Ingunn Dåvøy, signalmontørene Sigbjørn Korsgård og Cato Westli og prosjektleder Ellen Rindal.

VIKTIGE: Mange fra Bane NOR er viktige brikker for å få Sommertoget på skinner. Noen av dem er (fra venstre) ruteplanlegger Ivar Aarre, sikkerhetsansvarlig Ingunn Dåvøy, signalmontørene Sigbjørn Korsgård og Cato Westli og prosjektleder Ellen Rindal.

PÅ VERKSTEDET: Hos Mantenas verksted på Hamar har det meste av arbeidet med togmateriellet for Sommertoget blitt gjennomført.

PÅ VERKSTEDET: Hos Mantenas verksted på Hamar har det meste av arbeidet med togmateriellet for Sommertoget blitt gjennomført.

REDAKSJONSLOKALE: Mekaniker Jacob Øvergaard fra Mantena monterer bord i en av B5-vognene som skal fungere både som sittevogn og redaksjonslokale.

REDAKSJONSLOKALE: Mekaniker Jacob Øvergaard fra Mantena monterer bord i en av B5-vognene som skal fungere både som sittevogn og redaksjonslokale.

SKRUR FAST: – Alt må selvsagt være stabilt og sitte skikkelig fast i et tog som skal rulle landet rundt, sier Jacob Øvergaard.

KABLER: Mye arbeid har skjedd under vognene, blant annet for å sikre kraftigere strømtilførsel. Her er Paul Schiager og Ståle Stenhaug fra Mantena i arbeid under F7-en, det vil si regi-vogna.

KABLER: Mye arbeid har skjedd under vognene, blant annet for å sikre kraftigere strømtilførsel. Her er Paul Schiager og Ståle Stenhaug fra Mantena i arbeid under F7-en, det vil si regi-vogna.

FØRSTE KLASSE: CB1-vogna har også noen førsteklasse-kupeer i behold. Her skal intervjuer gjennomføres i skikkelig togmiljø!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn