Alle artikler

Norske tog

Tog i Norge

Vi har laget en plakat med oversikt over tog i Norge. Se den her og last ned om du vil!

Mener jernbanen kan lære av luftfarten

Tema | Konkurranse

Mener jernbanen kan lære av luftfarten

Pendler Joakim Grude renner over av ideer til hvordan jobbreisen med Jærbanen og buss kan bli enda bedre.

Færre møter og større spillerom

Aktuelt

Færre møter og større spillerom

Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke er ikke overrasket over at prisen går ned når entreprenøren får større spillerom. 

Nye Veier tenker nye tanker

Nye veier

Nye Veier tenker nye tanker

Nye Veier AS har gått løs på ferdig planlagte utbyggingsprosjekter og stilt en rekke kritiske spørsmål. Resultatet er at kostnadene ligger an til å bli kuttet med 20 prosent – uten at det går ut over kvaliteten. På sikt kan kostnadene reduseres med opptil 30 prosent.

Ivrer for flere jenter i pukken

Min arbeidsdag

Ivrer for flere jenter i pukken

Berit Bårdstu begynte som banemontør for 35 år siden, men savner fremdeles kvinner «i pukken». Nå er hun faggruppeleder og ivrer for å rekruttere flere jenter til banemontørfaget.

Pølsetoget

Tema | Konkurranse

Pølsetoget

Is om sommeren, sjokolade før jul og pølsetog annenhver fredag bidrar til at Gjøvikbanens pendlere lever greit med sneglefart på svingete spor.

Containertog: Drammen havn på skinner

Aktuelt

Containertog: Drammen havn på skinner

Green Cargo kjører nå to ukentlige avganger fra Drammen Havn med containertog til alle destinasjoner i landet. Trafikken kom i gang igjen etter at siste sporarbeider ble fullført i høst.

Ny tunnel gir økt kapasitet på Ofotbanen

Aktuelt

Ny tunnel gir økt kapasitet på Ofotbanen

En over 800 meter lang ny tunnel gir økt kapasitet og bedre punktlighet på Ofotbanen. Enda et nytt kryssingsspor – på Djupvik mellom Narvik og Straumsnes stasjoner – er nå ferdig. 

Lieråsen tunnel må fornyes

Aktuelt

Lieråsen tunnel må fornyes

Den 10,7 kilometer lange Lieråsen tunnel på Drammenbanen står nå foran en omfattende fornyelse. Hovedarbeidene går ut på sikring av fjell og utskifting av betonghvelv i tunnelen som ble åpnet i 1973.

Vellykket test av hybridlok

Aktuelt

Vellykket test av hybridlok

CargoNet har testet ut et lokomotiv med såkalt last-mile-teknologi. Lokomotivet av typen Traxx BR187 er et fireakslet elektrisk lok med en dieselmotor i tillegg, slik at det kan brukes for å nå inn på områder uten kontaktledning.