Alle artikler

– Flirt er favoritten

Nye tog – Flirt

– Flirt er favoritten

Finnes det noe bedre enn å føre et lynraskt, stillegående Flirt-tog når fullmånen speiler seg i blikkstille Mjøsa? Ikke ifølge Tor Anders Backe.

Nye tog rett ut i trafikk

Nye tog – Flirt

Nye tog rett ut i trafikk

De nye togtypene 74 og 75 (Flirt) er blitt et symbol på en ny tid for norsk jernbane. Togene som ankommer Norge, kan settes rett ut i trafikk.

Elisabeth Enger slutter som jernbanedirektør

Aktuelt

Elisabeth Enger slutter som jernbanedirektør

Jernbanedirektør Elisabeth Enger slutter i Jernbanedirektoratet ved årsskiftet. Hun skal tiltre en ny stilling som prosjekt-rådmann for sammenslåingen av de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker og vil bli rådmann i den nye storkommunen ved sammenslåingen.

Skal bygge billigere

Utbygging

Skal bygge billigere

Jernbanedirektøren vil ha en gjennomgang av alle nye jernbaneprosjekter for å få ned kostnadene. Bane NOR tar utfordringen.

– Alle steiner skal snus, lover utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR. Hun svarer på utfordringen fra jernbanedirektør Elisabeth Enger, som nå gjør det klart at framtidig jernbaneutbygging må holde seg innenfor de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan (NTP).

Uforutsigbar berg- og dalbane

Innspill

Uforutsigbar berg- og dalbane

Etter to gode år i 2015 og 2016 oppleves 2017 som et krevende år for de jernbanetekniske entreprenørene.

– Jernbanen må spille mer på markedet

Utbygging

– Jernbanen må spille mer på markedet

Ved å overlate mer av jobben til entreprenørene kan samfunnet få mer jernbane for pengene. Det er hovedbudskapet til Erik Smith, som 1. oktober slutter som sjef for Follobaneprosjektet.

Gjør det enklere å reise kollektivt

Kollektivtrafikk

Gjør det enklere å reise kollektivt

I løpet av året vil det bli enklere å reise kollektivt i hele landet. En nasjonal reiseplanlegger for alle kollektivreiser er snart ferdig. Og før togkonkurransen trer i kraft, vil de reisende benytte ett felles system for togbilletter.

En utfordring i særklasse

Aktuelt

En utfordring i særklasse

Når du setter deg for å følge NRKs togreise i innlandet denne sommeren, skal du vite at noen har lagt ned et imponerende arbeid i forkant. En av dem er ruteplanlegger Ivar Aarre.

Hun ble håndplukket til jobb som leder for jernbaneteknikk

Min arbeidsdag

Hun ble håndplukket til jobb som leder for jernbaneteknikk

For få år siden var det utenkelig å overlate en del av en millardkontrakt til en fersk sivilingeniør – og attpåtil ei jente! Men Emilie Enger Aas (27) ble håndplukket til jobben som prosjekteringsleder for jernbaneteknikk på Vestfoldbanen.

Skinner til frihet

Aktuelt

Skinner til frihet

Under andre verdenskrig drev jernbaneansatte et utstrakt illegalt arbeid for å hjelpe flyktninger over grensen. På Tertitten fikk publikum oppleve dramatikken – ispedd humor, kjærlighet og vakker musikk.