Forsiden Alle artikler Infrastruktur Persontrafikk Ny organisering Gods Teknologi Om Jernbanemagasinet Abonnement og arkiv Personvern
Jernbanemagasinets nyhetsbrev

Få våre nyheter på e-post.

Meld deg på

Hva leter du etter?

Infrastruktur

Slik kan ny Oslotunnel bygges


Ny jernbanetunnel gjennom Oslo kan bygges uten å ødelegge hverken togtrafikken eller bebyggelsen i anleggsfasen. Men oppgaven blir krevende …


Ny Oslotunnel ligger inn som en del av Nasjonal transportplan 2018 – 2029, og bakgrunnen er anbefalingene fra KVU Oslo-Navet i 2015.

– Når Rutemodell 2027 er satt i gang, er siste mulighet for å tyne mer kapasitet ut av eksisterende tunnel brukt opp, sier prosjektleder Nina Tveiten. Da er det gjennomført ombygginger i Brynsbakken i Oslo og flere andre optimaliseringer som gjør det mulig å utnytt Oslotunnelen maksimalt. Men behovet for mer kapasitet i framtiden kan ikke dekkes på annen måte enn ved å bygge flere spor gjennom Oslo.

Når Rutemodell 2027 er satt i gang, er siste mulighet for å tyne mer kapasitet ut av eksisterende tunnel brukt opp Nina Tveiten, prosjektleder for nye Oslotunnel i utredningsfasen

– Vi har i tillegg sett på alternative løsninger for Oslo S, Nationaltheatret og Bislett, sier Nina Tveiten. – Vi legger også fram to mulige traseer vestover, en med daglinje Skøyen – Lysaker og en med lang tunnel.

Anbefalinger. Anbefalingene som nå foreligger, er basert på konklusjonene i KVU Oslo-Navet. Etter utredningsfasen anbefales det:

  • Nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker
  • Utvidelse av Nationaltheatret stasjon til åtte spor
  • Utvidelse av Lysaker stasjon til seks spor
  • Avgrening for lokaltog/S-bane ved Nationaltheatret til Bislett
  • Ny lokaltogstasjon/S-banestasjon ved Bislett, inkludert vendeanlegg

 

Effekter. De viktigste effektene av å bygge ny Oslotunnel er kapasitetsøkningen som muliggjør økt frekvens for regiontog/intercity, fjerntog og lokaltog. Det blir mulig med 30 minutters frekvens for intercitytog på hele Østlandet, togene østfra kan kjøres gjennom Oslo og ikke minst blir det plass til to godstog i timen hver veg, også i rushtiden.

I anleggstiden blir det krevende utfordringer med hensyn til eksisterende tog- og T-banetrafikk, i forhold til bymiljøet, med anleggsgjennomføring med åpne byggegroper, og i forhold til sikring av bygninger like over de nye tunnelene. Ny Oslotunnel-prosjektet har mange avhengigheter til andre prosjekter og eksisterende infrastruktur, og det er viktig å koordinere planlegging og prosjektering med ny T-banetunnel.  Faseplaner og rekkefølge blir viktige stikkord for å minske ulempene mest mulig.