Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Fortsatt vekst i godstrafikken på bane, Nordlandsbanen økte mest i 2022

Etter flere år med sterk vekst i godstrafikken på bane, fortsatt det med vekst også i 2022. Mest økte trafikken på Nordlandsbanen, men også Dovrebanen og Østfoldbanen hadde en betydelig trafikkøkning, viser tall fra Bane NOR.


Trafikken på Nordlandsbanen økte med åtte prosent i 2022, mens Dovrebanen og Østfoldbanen økte med henholdsvis sju og fem prosent. På de andre langdistansestrekningene, Sørlandsbanen og Bergensbanen sank trafikken med henholdsvis en og fem prosent.  Samlet sett økte godstrafikken på bane med to prosent her i landet i 2022.

– Vi mottar tydelige signaler fra transportnæringen om at økt bruk av jernbane er sterkt ønskelig. Hovedgrunnen kan relateres til miljø og klima, spart energi og sjåførmangel, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Nordlandsbanen har gjennom de siste årene hatt en kraftig vekst i godstrafikken. Her er et godstog underveis mellom Bodø og Fauske.

Tok over ruter

I høst varslet Green Cargo at de skulle trekke seg ut av det norske godstogmarkedet og avvikle sine togruter. Selskapet har kjørt syv daglige turer med kombitog mellom Oslo og henholdsvis Trondheim, Bergen og Stavanger. Det skapte bekymring for at gods tilsvarende 100.000 vogntog årlig skulle havne på glatte, norske vinterveier.

Bane NOR omfordelte Green Cargo sine ruter, OnRail overtok fem av de sju rutene, CargoNet overtok to siste.