Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Marked i vekst

Disse kjemper om jernbaneoppdrag

Her er noen større entreprenører som konkurrerer om jernbanetekniske jobber i Norge. Oversikten viser norskregistrerte aksjeselskaper med mer enn 100 millioner kroner i omsetning i 2019. I tillegg utfører både Veidekke, flere utenlandske selskaper og mindre norske selskaper drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Og bakom lurer Spordrift AS, som springer ut av Bane NOR.


BANESERVICE AS

Stiftet i 2003. Eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansatte: 668

Omsetning i mill. kr.: 1 238,8

Resultat før skatt: 64,7

Prosjekter

 • Ny jernbane gjennom Eidsvoll
 • Follobanen (forberedende arbeider)
 • Kvam og Ler kryssingsspor
 • Kongsvingerbanen/KL
 • Vinterberedskap Stor-Oslo
 • Sørlandsbanen (fundamentboring)
 • Bergen (flere arbeider)

Baneservice eier også Railcom AS, som i fjor omsatte for 192,3 millioner og hadde et resultat før skatt på 16,4 millioner kroner. Det nye konsernet vil få en årlig omsetning på rundt 1,7 milliarder kroner.

Illustrasjonsfoto

NRC BANE AS

Stiftet i 2011. Børsnotert selskap som er del av NRC Group.

Ansatte: 198

Omsetning i mill. kr.: 556,2

Resultat før skatt: -117,2

Prosjekter

 • Dobbeltspor Nykirke-Barkåker
 • Forberedende arbeider Drammen
 • Sporfornyelse Oslo-Ski, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen
 • Oppgradering av Sørumsand stasjon

Selskapet er en del av den skandinaviske entreprenøren NRS Group, som i fjor omsatte for 6,2 milliarder norske kroner og hadde et resultat før skatt på 69 millioner.

Illustrasjonsfoto

INFRANORD NORGE AS

Stiftet i 2010. Eid av Infranord AB, som igjen er eid av den svenske staten.

Ansatte: 50

Omsetning i mill. kr.: 238,4

Resultat før skatt: -4,5

Prosjekter

 • Innføring av Follobanen til Oslo S
 • Svillebytte Solørbanen
 • Ballastsupplering
 • Fundamentboring

Illustrasjonsfoto

RAIL INFRA­STRUCTURE AS

Stiftet i 2016. Eid av Jotunfjell Partners AS (Kristoffer Olsen og Hans Kristian Hov-Melbye).

Ansatte: 88

Omsetning i mill. kr.: 209,8

Resultat før skatt: 3,6

Prosjekter

 • Bygger nytt jernbanespor mellom Arna og Fløen, sammen med spanske Azvi s.A.
 • Forbereder installering av signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen

Illustrasjonsfoto

BANEDRIFT AS

Stiftet i 2005. Eid Per Aarsleff Holding AS.

Ansatte: 49

Omsetning i mill. kr.: 133,8

Resultat før skatt: -15,6

Prosjekter

 • Nordlandsbanen: Bytte av sporveksler/ tunger og framføring av fiber
 • Østfold-, Kongsvinger- og Gjøvikbanen: Jernbanetekniske arbeider
 • Bergensbanen: Fiber Finse-Voss
 • Hovedbanen: Kummer/rør og fiber Eidsvoll-Hauerseter

Morselskapet Per Aarsleff AS hadde i fjor over 6,2 milliarder kroner i omsetning og et overskudd før skatt på 226,5 millioner kroner.

Kilder: proff.no, purehelp.no, selskapenes årsrapporter og nettsider samt innhenting av informasjon fra representanter for selskapene