Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Ny organisering

Færre møter og større spillerom

Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke er ikke overrasket over at prisen går ned når entreprenøren får større spillerom. 


Veidekke har ansvar for å bygge 24 kilometer ny motorvei mellom Hamar og Moelv. På riggen i Brumunddal vil ansatte hos entreprenøren og medarbeidere i rådgivningsfirmaet Sweco sitte under samme tak. Sammen utfører de oppgaver som tidligere lå hos byggherren.

Et skifte. – Vi er inne i et skifte, sier Nordahl og minner om at det nå er mulig å tenke mye mer helhetlig enn tidligere: For fem år siden kunne et stort anleggsprosjekt beløpe seg til 500-600 millioner kroner. Nå ligger det gjerne på to-tre milliarder. Og ikke minst får entreprenøren styre mer av prosjektet.

– Når en skal bygge, så er det entreprenøren som gjør det. Jeg opplever nå en erkjennelse av at alle er tjent med at vi får bruke den ekspertisen vi sitter på.

Nordahl minner om at totalentrepriser ikke er ukjent innen samferdsel, men det har vært mer vanlig innen byggevirksomhet.

Vi får brukt kompetansen vår på en bredere måte. Neal Nordahl, Prosjektleder

Åpenhet om riskio. – I en totalentreprise ligger det en større grad av risiko og samtidig en større grad av muligheter, påpeker prosjektlederen og utdyper: – For oss blir det sentralt hvordan risikoen håndteres. I vår kontrakt må vi forholde oss til en makspris, men samtidig skal vi sammen søke å redusere risiko. I denne prosessen har vi opplevd åpenhet, respekt og tillit. Har du nok fakta, trengs dessuten færre beslutninger og færre møter.  I sum blir dette tidsbesparende.

– Er du sikker på at dette blir mer effektivt?

– Ja, det er jeg overbevist om. Vi får større muligheter til å velge løsninger og metoder som vi senere kan gjenta. Vi får brukt kompetansen vår på en bredere måte.

Ambisiøse mål. Nordahl minner om at Nye Veier har satt seg ambisiøse mål, som gjør at entreprenøren får noe å strekke seg etter. Og det gjør at Veidekke moderniserer seg: – Vi utvikler en digital byggeplass med modellbasert prosjektering, vi beslaglegger mindre landbruksarealer og vi gjør vi mye for å redusere CO2-utslipp. Det gir seg utslag i eksempelvis mer miljøvennlige brakkerigger, mer bruk av elbiler og miljøvennlige maskiner.

Neal Nordahl er entusiastisk når han snakker om veibyggingen nord for Hamar. Om alt går slik han tror, vet vi om tre år. Den 1. oktober 2020 skal motorveien mellom Arnkvern og Moelv stå ferdig – og den skal ha kostet litt over 2,3 milliarder kroner.