Forsiden Alle artikler Infrastruktur Persontrafikk Ny organisering Gods Teknologi Om Jernbanemagasinet Abonnement og arkiv Personvern
Jernbanemagasinets nyhetsbrev

Få våre nyheter på e-post.

Meld deg på

Hva leter du etter?

Ny organisering

Jernbaneskolen satte ny rekord


Norsk Jernbaneskole har nesten tredoblet antall kursdeltakere i løpet av fem år. Foruten lokførere og togledere har skolen de siste 10 årene utdannet 500 fagarbeidere fordelt på ulike fag.


Med 9 700 kursdeltakere og studenter og 64 000 undervisningsdager i 2016 satte Norsk Jernbaneskole igjen rekord med henholdsvis 28 og 17 prosent økning.

Jernbaneskolen samarbeider tett med hele jernbanesektoren. I tillegg til å være fagskole og tilby grunnutdanning innenfor syv ulike fag, tilbys kurs, etter- og videreutdanning for hele jernbanesektoren.

Frem til 1996 var NSB arbeidsgiver for alle på jernbanen. I dag er Bane NOR den største, med et voksende antall private entreprenører og konsulenter.

Fra en beskjeden start i 2004 har Norsk Jernbaneskole vokst i takt med den økte satsingen både på ny jernbane og på vedlikehold. Skolens ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling innen jernbanefagene i Norge.

I 2016 ble det til sammen tegnet 91 nye lærekontrakter i syv ulike fag, det høyeste antallet noensinne. Ved utgangen av 2016 hadde Opplæringskontoret for jernbanesektoren 220 løpende lærekontrakter.

Banemontør- og signalmontørfaget får sin praksisteori ved Norsk Jernbaneskole. Dette gjelder også energimontørlærlingene som har supplerende teori i regi av NELFO.

71 lærlinger besto fagprøven i 2016. 37 prosent gikk ut med beste karakter.