Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Infrastruktur

Klar for betydelig satsing

Vi i Jernbanedirektoratet ruster oss for en betydelig satsing på jernbane og annen kollektivtransport – i nært samarbeid med en rekke sentrale aktører.


«Mer jernbane for pengene» er et viktig mål. En bedre jernbane for kundene er det viktigste, det gir mer gods og folk på bane.

De organisatoriske endringene i jernbanesektoren begynner å falle på plass. 1. januar startet Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF sitt virke. Direktoratet har dyktige medarbeidere med bakgrunn fra og innsikt i hele verdikjeden; Jernbaneverket, NSB, Samferdselsdepartementet, Ruter, andre transport-etater, kommuner og fylkeskommuner, og ikke minst fra næringsliv og logistikk.

Alle har vært enige om at det er behov for bedre koordinering i sektoren. Vi ser derfor fram til arbeidet med et felles handlingsprogram for jernbanen, der vi med utgangspunkt i politiske mål og prioriteringer i Nasjonal transportplan skal detaljere og konkretisere det som skal skje framover. Vi vil her samarbeide tett med Bane NOR SF, Materiellselskapet AS og Entur AS.

Vi skal samordne ruter, takster og billetter, og vi ser at ny teknologi gir muligheter for nye kundeløsninger.

Jeg reiser nå landet rundt sammen med ledergruppen for å møte fylkeskommuner, større byer og administrasjonsselskap i kollektivtrafikken. Vi drøfter hvordan vi skal jobbe godt sammen. Samtalene styrker meg i troen på at vi med direktoratet på plass har økt oddsen for gode felles resultater for kollektivtrafikken! Vi skal samordne ruter, takster og billetter, og vi ser at ny teknologi gir muligheter for nye kundeløsninger.  I byutredninger ser vi på hva som skal til for å nå nullvekstmålet, i byvekstavtaler forplikter stat og byer/fylkeskommuner hverandre i arealpolitikk og gjennomføring av infrastrukturinvesteringer.

Vi tar ansvar for å bidra til å skape de best mulige resultatene for samfunnet og kundene, sammen med mange aktører. I jernbanesektoren er vi flere aktører enn før. Du sitter med det første Jernbanemagasinet utgitt av Jernbanedirektoratet i hendene.  Magasinet skal nå dekke hel sektoren. Så følg med!

Vi gleder oss over politiske signaler om ny Nasjonal transportplan og er klare for økt satsing på jernbane og kollektivtransport. Vi skal gi passasjerer og næringsliv et økt tilbud, bedre samordnet med øvrig transport, og med mer moderne kundeløsninger. Det er jobben framover.