Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Teknologi

Norske tog i endring

Den norske persontogparken er i kraftig endring. Fra å bestå av et stort antall ulike togtyper med høy a og til dels lav komfort, er det i ferd med å bli en togpark med et fåtall moderne togtyper med lav alder og høy komfort. Det gir resultater, men ennå er det stykke fram.


– Med få unntak går nå de norske togene veldig bra, slår Norske togs materielldirektør Kjell Arthur Abrahamsen fast. Det er få stoppende feil på linjen, det er synkende antall kundeklager og økende grad av forutsigbarhet og pålitelighet. Men fortsatt går det noen slitne innsatstog i rushtrafikken på Østlandet, på Vossebanen og på noen sidebaner. I tillegg er det på dieselstrekningene også et stort behov for modernisering. Her er en gjennomgang av alle togtypene som per i dag er i trafikk på norske spor, og vi begynner med de eldste:

oppslag_tog_oversikt

Se en full oversikt over den norske persontogparken her