Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Infrastruktur

Togtilbudet blir bedre

Infografikk over utbedringer i togtilbudet vist i Jernbanemagasinet.

I første seksårsperiode av Nasjonal transportplan vil det skje mye på jernbanen. Her kan du lese om hvordan togtilbudet bedres en rekke steder i landet.


Utbedringer på de ulike togstrekningene

Kart over toglinjene som skal utbedres.

TRØNDERBANEN

 • 14 nye tog, elektrifisering og en rekke andre tiltak.
 • Effekt: To tog i timen Melhus–Trondheim–­Steinkjer (først til Stjørdal).

MERÅKERBANEN

 • Elektrifisering.
 • Effekt: Mulig med ny grensekryssende ­person- og godstransport.

DOVREBANEN

 • Ferdigstilling Venjar–Langset og ­Kleverud­–Sørli–Åkersvika.
 • Effekt: To tog i timen og 20 minutter kortere reisetid Oslo–Hamar.

OSLO

 • Oppstart av flere tiltak rundt Oslo.
 • Effekt: 
  Lokaltog hvert tiende minutt mellom Ski/Lillestrøm/Asker og Oslo.
  Lokaltog hvert kvarter Moss–Oslo.
  Flere avganger i rushtiden fra mange pendlerbyer.

ØSTFOLDBANEN

 • Ferdigstilling Follobanen og ­Sandbukta–Moss–Såstad.
 • Effekt: Økt frekvens og 13 minutter kortere reisetid Oslo–Moss.

VESTFOLDBANEN

 • Ferdigstilling av Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker.
 • Effekt: Opptil fire tog i timen og 10–14 minutter kortere reisetid Oslo–TønsbergAnleggsstart Stokke–Sandefjord.To tog i timen og 15–20 minutter kortere reisetid Oslo–Skien.

RINGERIKSBANEN

 • Anleggsstart for felles prosjektet Ringeriksbanen/E16
 • Effekt: En halv times reisetid ­Oslo–Hønefoss og en times kortere reisetid Oslo–Bergen.

VOSSEBANEN

 • Anleggsstart for dobbeltspor Arna–Stanghelle
 • Effekt: Redusert rasfare og 15 minutter kortere reisetid Bergen–Voss.

JÆRBANEN

 • Mindre investeringer i vendeanlegg, togparkering og stasjonstiltak
 • Effekt: Fire tog i timen Stavanger–Ganddal i 2025. Seks tog i timen Stavanger–Skeiane i 2027/2028.

Nettdekning

Regjeringen legger opp til å sikre nettdekning i tunneler mens kommersielle aktører bygger ut i åpent landskap.

Effekt: Mer stabil nettdekning på toget

Vedlikehold og fornyelse

 • Større satsing på vedlikehold og fornyelse
 • Nytt digitalt signalsystem på hele jern-banenettet

Effekt: Redusert vedlikeholdsetterslep og en mer driftsstabil togtrafikk

Godstrafikk

 • Forlengelse av kryssingsspor Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, 
 • Oslo-Kongsvinger-Narvik via Sverige og Trondheim-Bodø

Effekt: Reduserte transportkost-nader for næringslivet og reduksjon av CO2-utslippet på 29 000 tonn, noe som har en samfunnsøkonomisk verdi på over to milliarder kroner

Tiltak på Alnabru i Oslo, Nygårds-tangen
i Bergen og Narvikterminalen.

Effekt: Økt kapasitet og mer effektiv drift av godsterminalene

Årlige økonomiske rammer 2022-2027

 • Investeringer:
  16 milliarder
 • Drift/vedlikehold/fornyelse:
  10 milliarder
 • Kjøp av togtransport:
  3,9 milliarder
 • Forvaltning:
  633 millioner *

*Jernbanedirektoratets budsjett – herunder utrednings- og utviklingsarbeidet, Jernbanemuseet, Lokførerskolen og det nasjonale kompetansesenteret Konnekt.