Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Infrastruktur

Slik kan ny Oslotunnel bygges

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo kan bygges uten å ødelegge hverken togtrafikken eller bebyggelsen i anleggsfasen. Men oppgaven blir krevende …


Ny Oslotunnel ligger inn som en del av Nasjonal transportplan 2018 – 2029, og bakgrunnen er anbefalingene fra KVU Oslo-Navet i 2015.

– Når Rutemodell 2027 er satt i gang, er siste mulighet for å tyne mer kapasitet ut av eksisterende tunnel brukt opp, sier prosjektleder Nina Tveiten. Da er det gjennomført ombygginger i Brynsbakken i Oslo og flere andre optimaliseringer som gjør det mulig å utnytt Oslotunnelen maksimalt. Men behovet for mer kapasitet i framtiden kan ikke dekkes på annen måte enn ved å bygge flere spor gjennom Oslo.

Når Rutemodell 2027 er satt i gang, er siste mulighet for å tyne mer kapasitet ut av eksisterende tunnel brukt opp Nina Tveiten, prosjektleder for nye Oslotunnel i utredningsfasen

– Vi har i tillegg sett på alternative løsninger for Oslo S, Nationaltheatret og Bislett, sier Nina Tveiten. – Vi legger også fram to mulige traseer vestover, en med daglinje Skøyen – Lysaker og en med lang tunnel.

Anbefalinger. Anbefalingene som nå foreligger, er basert på konklusjonene i KVU Oslo-Navet. Etter utredningsfasen anbefales det:

  • Nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker
  • Utvidelse av Nationaltheatret stasjon til åtte spor
  • Utvidelse av Lysaker stasjon til seks spor
  • Avgrening for lokaltog/S-bane ved Nationaltheatret til Bislett
  • Ny lokaltogstasjon/S-banestasjon ved Bislett, inkludert vendeanlegg

 

Effekter. De viktigste effektene av å bygge ny Oslotunnel er kapasitetsøkningen som muliggjør økt frekvens for regiontog/intercity, fjerntog og lokaltog. Det blir mulig med 30 minutters frekvens for intercitytog på hele Østlandet, togene østfra kan kjøres gjennom Oslo og ikke minst blir det plass til to godstog i timen hver veg, også i rushtiden.

I anleggstiden blir det krevende utfordringer med hensyn til eksisterende tog- og T-banetrafikk, i forhold til bymiljøet, med anleggsgjennomføring med åpne byggegroper, og i forhold til sikring av bygninger like over de nye tunnelene. Ny Oslotunnel-prosjektet har mange avhengigheter til andre prosjekter og eksisterende infrastruktur, og det er viktig å koordinere planlegging og prosjektering med ny T-banetunnel.  Faseplaner og rekkefølge blir viktige stikkord for å minske ulempene mest mulig.